Rosiče

Nesené rosiče DARIN - EUR

  • Jsou vhodné pro vinice, nižší ovocné stromy a keřovité výsadby.
  • Určeny jsou pro malotraktory a viniční traktory, pro menší výměry vinic.
  • Obsahem hlavní nádrže 200 – 1000 l.
  • Rosiče jsou vybaveny výkonnými ventilátory s nastavitelnými lopatkami, trysky jsou osazeny v hlavním proudu vzduchu.

rosice

 

Tažené rosiče DARIN - EUROCOMPACT

  • Vhodné zejména pro sady s vysokými a hustými stromy s objemnou korunou a vinice.
  • Obsah hlavní nádrže je 600 – 3000 l.
  • Rosiče jsou vybaveny výkonnými ventilátory, mají propracovanou aerodynamiku konstrukce, přičemž trysky jsou osazeny v hlavním proudu vzduchu, který je usměrněn pro každou trysku zvlášť pro zamezení nežádoucích turbulencí.

rosice

 

Tunelové rosiče DARIN

Zařízení pro tlakovou distribuci fytofarmaceutik (postřiků) a listových hnojiv s mechanismem na zpětné vrácení postřikové kapaliny, která se neuchytí na rostlině a jeho opětovné použití. Postřik není otevřený, ale probíhá v tunelu, kde se mísí postřiková látka se vzduchem a výřivě zasáhne každou část rostliny. Systém shromažďuje velké kapky, které se neudrží na rostlině nebo zůstanou na stěnách tunelu a jsou odvedené do malé nádrže, z které jdou po filtraci zpět do hlavní nádrže na postřik. Rostlina je kompletně ošetřená s minimálním únikem postřiku do okolí.

rosice